WYSIWYG Web Builder
Profesor
Wacław Droszcz

USŁUGI MEDYCZNE

INTERNISTA

Lekarz internista diagnozuje
i leczy m.in. choroby układów oddechowego, pokarmowego, krążenia, krwiotwórczego, dokrewnego i moczowego. Zajmuje się także chorobami serca, reumatyzmem, schorzeniami stawów i kości. Jako pierwszy diagnozuje i w razie potrzeby kieruje do lekarzy innych specjalizacji.
PNEUMONOLOG

Jest lekarzem diagnozującym
i leczącym wszystkie choroby układu oddechowego - rozpoznaje je
i zaleca odpowiednie leczenie, informuje również, jak powinna wyglądać profilaktyka chorób układu oddechowego. Do specjalisty w dziedzinie pulmonologii warto się wybrać nie tylko wtedy, gdy podejrzewamy u siebie chorobę płuc.
ALERGOLOG

Alergologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem
i leczeniem różnego rodzaju alergii. Te z kolei, to nieprawidłowe reakcje organizmu na bodźce zewnętrzne, zwane alergenami. Odpowiada za nie nasz układ immunologiczny.

PUBLIKACJE

ASTMA
U MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Od Autora

Zawsze uważałem, że znajomość historii zawodu lub specjalności wzbogaca nasze poczynania. Publikacja ta jest rozszerzoną wersją historii astmy zawartej w mojej autorskiej monografii "Astma", w której elementy genetyki i biologii molekularnej leków stosowanych w tej chorobie opracowała Alicja Grzanka. Monografia ukazała sie jesienią 2010r.

Wacław Droszcz
Warszawa, październik 2010

ASTMA

Jest to kolejna książka, autorstwa Prof. Wacława Droszcza związana z astmą.

Od ostatniej wydanej w 2002 roku nastąpiło wiele zmian w zakresie powstawania, przebiegu oraz leczenia tej choroby. Monografia, którą przekazujemy Czytelnikowi, nie jest powtórzeniem poprzedniej wersji. Jest ona gruntownie przemyślana i unowocześniona a jednocześnie jest autorska.

ASTMA
LEKARZ RADZI

Astma jest chorobą długotrwałą i uciążliwą, jednak prawidłowe leczenie, cierpliwość ze strony pacjenta oraz dobra współpraca z lekarzem mogą przynieść poprawę jakości życia i złagodzić nieprzyjemne objawy. Autorzy poradanika przedstawiają rzetelne informacje o rodzajach, przyczynach, przebiegu astmy oraz omawiają nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Zapoznają pacjentów z najczęściej występującymi alergenami, radzą, jak skutecznie zapobiegać napadom duszności w zależności od okresu choroby. Zainteresowane osoby znajdą informacje o lekach najnowszej generacji, nowoczesnym sprzęcie i jego prawidłowym wykorzystaniu przez chorego.
Back
Next

KONTAKT I TERMINY PRZYJĘĆ

 
INTERNISTA, PNEUMONOLOG, ALERGOLOG
Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
przyjmuje
w gabinecie lekarskim przy ulicy
Słowackiego 15/19 Lok. 135
01-592 Warszawa Żoliborz
Mapka znajduje sie poniżej.
po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem
(48) 601 318 335
Wtorki godz. 16:00-18:00
Piątki godz. 10:00-12:00
lub
innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu